Industrier och företag

 

A-Torv AB   tel. 0960-54029

Finnbergs  HANDLAR´N  tel. 0960-20002

Lidéns Snickerifabrik    tel. 0960-20086

GK DOOR AB   tel. 0960-20325

Fotograf Viktoria Wigenstam  tel. 073-0866021

Hårateljen (jämna veckor ons. - lör.) tel. 070-2708678

Lundströms Skogsbyrå  tel. 0960-20407

Glommersträsk Värme  tel. 0960-20180

Glommersträsk Miljöenergi AB  GME    tel. 0960-20300

Gula Villan Värdshus   tel. 0960-20266

Glommershus AB    tel. 0960-20400

IKEA INDUSTRY GLOMMERSTRÄSK AB  tel. 0960-20310

Nito Last AB    tel.0960-20040

Eklunds ByggRörElse i Glommersträsk AB   tel. 070-6802048

AH Företagsutveckling  tel. 070-66200965

Timmerhus och hantverk  tel. 070-6070508