Stugan uppe vid Vithatten

Den gamla tallen uppe på Vithatten med inskription från 1753. Den ligger numera på marken.

Inskriptionen på den gamla tallen gjordes i samband med att man drog gränsen mellan Västerbotten och Norrbotten 1753.

Signe Matilda Karlsson (Sven Karlssons fru) i den gamla skolsalen på Hängengården.

Ivar Edström Stormyrliden Glommersträsk 1896-1983.

J.O. (Johan, Oskar) Sundqvist och Emilia Efrosyne f. Lundstedt

Kläppteatern. Byggdes som bostadshus 1845. Renoverades 1966 och var då teaterlokal.

Mejeriet i Glommersträsk byggdes 1937. Huset är numera delar av dörrfabriken GK DOOR AB lokaler.

Konfirmander i Glommersträsk 1926.

Midsommarvaka i Glommersträsk 1912.

Föreningshuset byggdes 1925. Huset användes bl.a. som danslokal under många år.

Emil Nygren, Einar Forslund och Olle Eriksson startade Glommersträsk Snickeri AB i f.d. Mejeriet 1967.