Lidéns Snickeri generationsväxlar

Lidéns snickeri, Glommersträsk, är mitt uppe i en generationsväxling:
-Farfar Lennart startade firman 1955 och nu blir mina bröder och jag tredje generationen att driva verksamheten vidare, säger Björn Lidén.

-Pappa Erik och farbror Lars har redan gått i pension. Så nu driver vi företaget, även om pappa är in titt som tätt, ler Christoffer.

 

Läs mera här: 

https://www.arvidsjaur.se/sv/kommun/nyheter/lidens-snickeri-glommerstrask/

......................................................................................

Grabbkväll på Glommersträsk Värdshus

ONSDAG 20 NOVEMBER KL.18.00

Meny: Biffstek med lök och stekt potatis

Amälan till tel: 0960-20266

Alla gubbar, män och pojkar är  VÄLKOMNA!

........................................................................

Kungörelse och inbjudan till samråd Översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun

 Ett förslag till översikts- och tillväxtplan för Arvidsjaurs kommun finns tillgängligt för samråd under perioden 2019-11-19 till 2020-02-02. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och där formuleras också strategierna för en långsiktigt hållbar utveckling. Åtgärder för den kommunala organisationen finns också utpekade för att främja utvecklingen. Samrådet ger allmänheten och andra berörda möjlighet att påverka planens innehåll. Planförslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida, www.arvidsjaur.se/oversiktsplan. Under resterade del av november månad kommer planen också att finnas utställd på kommunhuset. Mellan 2 december och 2 februari finns planen utställd på Medborgarhuset i Arvidsjaurs samhälle. Arvidsjaurs kommun bjuder även in till öppna samrådsmöten då vi informerar och samtalar:

 

4/12 klockan 18:00 Glommersträsk, Margaretasalen

Vi vill ha era synpunkter!

Eventuella synpunkter skickas skriftligen senast den andra februari 2020 till kommun@arvidsjaur.se. Det går också bra att skicka synpunkter via brev till Arvidsjaurs kommun, 933 81 ARVIDSJAUR (märk kuvertet ”översikts- och tillväxtplan”). Skriftliga synpunkter på förslaget utgör allmän handling. Synpunkter kommer efter samrådsperioden att sammanställas och behandlas i en offentlig samrådsredogörelse. Kommunen kommer därefter att ställa ut planen på nytt och då finns det återigen möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Förhoppningen är att fullmäktige sedan ska kunna anta planen under slutet av 2020.

 Om ni har några frågor om planen kan ni kontakta samhällsplanerarna Britta Lundgren, 0960-155 65 eller Agneta Nauclèr 0960-165 31

..............................................................................

 

Vi gratulerar Glommersbär till deras SM Guld i mathantverk. GRATTIS!

Se nya inlägg  av dokument eller bilder.

Klicka på ett datum.   10/10, 13/9,  27/9


......................................................................................

Väderprognoser för Glommersträsk:  SMHIYR.noGrönt väder

 

 

......................................................................