Styrelse i Glommersträsk 2019

Ordförande Gudrun Vikberg

Vice ordförande Tomas Johansson

Kassör vakant

Sekreterare Lise-Lotte Johansson

Suppleant Elly Björk

Suppleant  vakant

Medlemsmöten sista torsdag varje månad kl. 13.00 i Margaretasalen