Glommers Bygderåd

bildades år 2002 i syfte att vara en ideell intresseförening för alla boende i Glommersbygden.

Föreningens mål är att skapa trivsel och sammanhållning samt att verka för utveckling av bygden.  

Toppstugan uppe på Glommersberget ägs av föreningen. I stugan som byggdes av Skid o Friluftsfrämjandet kan 40-50 personer sitta till bords. Stugan har elektrisk belysning, el värme, elektrisk spis, microvågsugn, öppen spis, enkelt avlopp men inget vatten.

Om du vill hyra Toppstugan ring: Staffan  0960-20093 eller 070-630 19 88

Hyra av Toppstugan kostar 200: -/ medlemmar och 400: - för de som inte är medlemmar i Glommers Bygderåd. 

 

Sågstugan och badplatsen i Petikån 

Sköts av Bygderådet och skyltas som rastplats för trafikanter. Sågstugan kan användas kostnadsfritt som samlingslokal för ca 30 personer. Vill du låna stugan, ring 0960-20330.

 OBS! Det är Gratis fiske i Petikån.

 

Vid årsmötet 26 februari valdes följande till styrelse för 2017:

Kassör. Peter Edström

Mattias Wikberg

Linn Vinka

Ulrika Wikberg

Ove Granlund

Inge Lundqvist

Suppleanter: Staffan Strand och Peter Edström