Glommers Bygderåd

bildades år 2002 i syfte att vara en ideell intresseförening för alla boende i Glommersbygden.

Föreningens mål är att skapa trivsel och sammanhållning samt att verka för utveckling av bygden.  

Toppstugan uppe på Glommersberget ägs av föreningen. I stugan som byggdes av Skid o Friluftsfrämjandet kan 40-50 personer sitta till bords. Stugan har elektrisk belysning, el värme, elektrisk spis, microvågsugn, öppen spis, enkelt avlopp men inget vatten. Utedass och bakval vid stugan.

Om du vill hyra Toppstugan ring: Staffan  0960-20093 eller 070-630 19 88

Hyra av Toppstugan kostar 200: -/ medlemmar och 400: - för de som inte är medlemmar i Glommers Bygderåd. 

Under tiden oktober - 31 mars tas en engångsavgift på 200:- för uppvärmning 1 dygn. Efterföljande dygn debiteras med 100:-/ dygn.

 

Sågstugan och badplatsen i Petikån 

Sköts av Bygderådet och skyltas som rastplats för trafikanter. Sågstugan kan användas kostnadsfritt som samlingslokal för ca 30 personer. Vill du låna stugan, ring 0960-20330.

 OBS! Det är Gratis fiske i Petikån.

 

Vid årsmötet 18 februari valdes följande till styrelse för 2018:

Kassör. Peter Edström

Mattias Wikberg

Linn Vinka

Ulrika Wikberg

Ove Granlund

Inge Lundqvist

Suppleanter: Staffan Strand och Peter Edström