Glommers bygderåd

bildades år 2002 i syfte att vara en ideell intresseförening för alla boende i Glommersbygden.

Föreningens mål är att skapa trivsel och sammanhållning samt att verka för utveckling av bygden. 

Bakvalen uppe på Glommersberget (Toppen)

 Här kan du sitta och fika eller grilla korv. Samtidigt kan du njuta av den fina utsikten söderut.

Sågstugan och badplatsen i Petikån sköts av Bygderådet och skyltas som rastplats för trafikanter. Sågstugan kan användas kostnadsfritt som samlingslokal för ca 30 personer. Vill du låna stugan, ring 0960-20330.

 OBS! Det är Gratis fiske i Petikån.

 Vid årsmötet 23 februari valdes följande till styrelse för 2020:

Kassör. Peter Edström

Mattias Wikberg

Linn Vinka

Jessica Järnberg

Ove Granlund

Inge Lundqvist

Andreas Kaistamaa

Suppleanter: Ulrika Wikberg