Glommersträsk hembygdsförening

Föreningen är ideell och har som ändamål att vårda och synliggöra hembygdens historia och kultur. Hängengården med dess gamla byggnader och dess stora samlingar av gamla bruksföremål är basen i föreningen.

 

Föreningen säljer slöjd och hantverk  på storgatan.

Torsdagar  öppet 11.00 - 14.30 med försäljning av kaffe med hembakat fikabröd.

 

Styrelsen för 2020 består av:

Gudrun Wikberg, Sylvia Lundqvist, Solveig Löf, Martin Nilsson, Erik Edström och Elisabeth Hällgren.

Suppleanter är: Ewa Edström och Ann-Christin Edström

Föreningens hemsida