Arne Wise och lennart Lidén på Kläppteatern vid en TV inspelning 1963.

Henning Larsson på Kläppteatern.

Ingvar Granlund och Folke Sundqvist.

Gun Öhman i en roll.

Lennart Lidén och Mona Norén

Henrik Johansson och Gerd Boqvist

Gun Öhman, Karin Finnberg och Henrik Johansson

De som framförde "Toner från en gård"

Pjäsen "Främmande hamn"

Alla medverkande i "Redan till hälften dömda" 1978.

De medverkande i "Redan till hälften dömda"

Längst bak t.v. Tomas Johansson, Maud Landström, Henrik Johansson, Curt Lundberg.

Framför t.v. Karl-Petter Marklund, Gun Öhman, Lennart Lidén, Kalle Edström, Evert Edström.

Framför t.v. Leif Norén, Bengt Nilsson

Framför t.v. Zackarias Backteman, okänd kvinna

Framför t.v. Martin Strand, Kennet Johansson Granbergsträsk, Eskil Lundström, Gerhard Lundström, Dagny Johansson, Gerd Boqvist, Lise-Lotte Johansson och Mona Norén.

Lennart Lidén som portvakt

"Det lyser i kåken" 1954-1955

Bengt Nilsson,Lena Renström, Lennart Lidén och Gerhard Lundström