Glommersträsk är Arvidsjaur kommuns största by med ca 280 fast boende personer. Byn ligger 45 km öster om Arvidsjaurs samhälle, naturskönt belägen i sydöstra delen av Norrbottens län nära gränsen till Västerbotten. Riksväg 95 går rakt igenom byn i sin sträckning ner mot Skellefteå och upp mot Arvidsjaur. Byns första nybyggare kom hit 1757 och vi firade således 250 - årsjubileum år 2007.

Vår by kallas oftast för "Glommers" och är nog numera mest känd för vår vidareförädling av trä. I dag finns här ett sågverk, två snickerifabriker, en husfabrik, en skogsbyrå och en fabrik för tillverkning av bränslepellets. Här har vi också kommunikationer med buss från Arvidsjaur eller Skellefteå.

År 2008 blev Glommersträsk utsedd till Årets by i Norrbotten.

Berget Vithatten som syns från byn , är aktuellt för ett bygge av en jätteälg i värmebehandlat trä. Den ska byggas på gränsen mellan Västerbotten och Norbotten. Älgen kallas "Stoorn" och kommer att bli världens största älg med en höjd av 45 meter från bergets topp.

Järnvägssträckan Jörn- Arvidsjaur går genom byn och det undersöks nu om den kan bli teststräcka för tåg i framtiden.

Glommersbär är ett nystartat innovationsprojekt som drivs av Glommers Miljöenergi AB med stöd av Länsstyrelsen i Norrbotten och i samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Hushållningssällskapet.

 Att plocka och förädla bär lokalt är ett sätt att göra vår landsbygd levande.


Välkommen till Glommersträsk!

 

Väderprognoser:  SMHI yr.no 

    

 webansvarig: Glommers Bygderåd

 kontakt: e-post@glommers.se

 

 

 

 

Ängsull

Östra träsket den 12 maj 2016.