Det tål att tänka på ....

 

 

 

Det finns nu några nya bilder att titta på i menyn Gamla bilder 1 och Gamla bilder 3. 

Ristning på Vithattens topp

En inristning i berget på Vithattens topp lyder:

                    OLM

J E Sondell 1884 

FOMS           P S

Ristningarna i berget ligger rakt under älgen, mellan dess ben, som man planerat dess läge.

 Johan Erik Sondell var från Stämmningsgården i Skellefteå.

Inristningen gjordes alltså 131 år efter att länsgränsen blev utstakad.

Dessutom finns ett stort antal av sentida ristningar invid och över dessa.

När det blev aktuellt att bygga Storälgen "STOOR`n" på Vithatten gjordes en Kulturvärdesinventering av Skellefteå Museum år 2007.

Se Kulturvärdesinventeringen här:

https://www.yumpu.com/sv/document/read/18602096/kulturvardesinventering-och-analys-av-paverkan-pa-kulturmiljoer-

På Vithatten finns också den gamla tallen på gränsen mellan Västerbotten och Norrbotten. Den har följande inskription:" DEN 27 JULI ANO 1753  ?OS"

Tallen är kullfallen sedan några år och ligger med inskriptionen på sidan. Tallen bedöms av biologer brytas ner mycket långsamt och bör kunna ligga intakt på denna plats i flera hundra år.

.....................................................................................

Gränstallen på Vithatten.

Väderprognoser för Glommersträsk:  yr.noSMHI

 

 

 

 

 

 

 

Glommersträsk Bygderåd

Vid föreningens årsmöte valdes en ny styrelse föe 2021.

Mötet valde Andreas Kaistamaa, Linn Winka, Janni Mundt, Jessica Järnberg och Inge Lundqvist som ordinarie ledamöter.

Till ersättare valdes Ulrika Wikberg

Som kassör valdes Ove Granlund

.......................................................